Gå til hovedindhold

Praktiske oplysninger

Greve Kultur-Base følger en sæson, som er baseret på et skoleår.

Afdelingerne har forskellige sæsonlængder:
- Musikskolen, 38 uger og 2 projektuger
- Billedskolen, 32 uger og 2 projektuger
- Performanceskolen, 32 uger og 2 projektuger
- Ungdomsskolen kører fra start september til påskeferien. 

Der oprettes hold løbende, også udenfor normal sæson, efter behov.
Tilmelding er som udgangspunkt for hele sæsonen, medmindre andet er angivet på holdet. 

Betaling
Betalinger opkræves via Greve Kommunes opkrævning og bliver sendt elektronisk. Der er flerfags og søskenderabat på 10%. Se priser på hjemmesiden. 

Udmeldelse
Udmeldelser skal være skriftlige til kontoret på grevekulturbase@greve.dk.
Udmeldelser skal være kontoret i hænde inden d. 10. ellers opkræves for endnu en måned.

Afbud/aflysning
Hvis du er forhindret i at komme til undervisning, bedes du melde afbud direkte til læreren.
Hvis dette ikke er muligt, bedes du meddele det til kontoret på grevekulturbase@greve.dk så tidligt på dagen som muligt.
Mistet undervisning som følge af elevfravær erstattes ikke.
I tilfælde af, at Greve Kultur-Base må aflyse undervisningen vil tilbagebetaling finde sted, når mistet undervisningstid overstiger 3 gange.
Det er dog muligt for lærerne at omlægge eller efterlæse.

Greve Kultur-Base fortager aflysninger via SMS til alle de mobilnumre, som er opgivet ved tilmeldingen.
Greve Kultur-Base forbeholder sig retten til at omlægge planlagt undervisning til fx sammenspil, ekskursioner, onlineundervisning eller lign.

Instrumenter og instrumentleje
Det er muligt at leje et instrument af Musikskolen med enkelte undtagelser.
Hvis alt er udlejet, kan Musikskolen hjælpe med at formidle kontakt til anden udlejer.
Opkrævningen for instrumentleje forfalder sammen med opkrævningen for undervisning.

Sidst opdateret: 2. september 2022