Gå til hovedindhold

Bestyrelsen

Vi vil være Greve Kommunes kulturelle flagskib og samlingssted for alle! Vi arbejder ud fra værdierne: Faglighed, kreativitet, fordybelse og udvikling.

Indhold

  Bestyrelses referater

  Bestyrelsesmøde 1. februar 2023

  Til stede: Annette, Mogens, Therese, Eva, Karolina (online), Anne-Marie, Maria, Julie, Daniel, Gine

  Emne

  Note

  Referat

  Velkommen

  Formanden byder velkommen til alle og velkommen til de nye medlemmer.

  Tilbageblik på bestyrelsesarbejdet 2022

  Emner til Idebank fremadrettet: Bestyrelsen vil fortsat arbejde mere workshopbaseret. Kan vi se nærmere på sprogafdelingen? Hvordan kan Kultur-Basen være helt fremme i den nye udvikling i kommunen på kulturområdet?

  Beretning fra forpersonen

   

  Velkommen til årets første bestyrelsesmøde i 2023. Dejligt at se jer alle igen. Jeg håber I alle er kommet rigtig godt ind i det nye år.

   

  Først vil jeg sige stor TAK til alle medarbejdere i Kultur-Basen for endnu et fantastisk år. Corona er lagt bag os og Greve Kultur-Base er kommet stærkt tilbage med ny power og energi. 

   

  Når jeg kigger på aktivitetsplanen for året, så bliver jeg ærlig talt forpustet og jeg kan også blive en smule bekymret for økonomien, men beroliget bliver jeg straks når jeg ser den professionalisme, der er omkring måden at drive denne institution på, hvordan arrangementerne glider og hvordan budgettet bare balancerer på line.

   

  Så tænker jeg: Hvordan gør de? Vi må bare sande som bestyrelse, at ledelsen og ikke mindst medarbejderne her i Greve Kultur-Base brænder for den her institution og de er der 100% for brugerne samtidig med at de er med til at give Greves borger oplevelser for livet. Det er magisk. Hvor kan vi være stolte.

   

  Tak for gode arrangementer i 2022 og allerede tak for invitationer til spændende 2023 arrangementer, herunder Nytårskoncerten i Portalen. Det bliver stort. Den plejer at trække fuldt hus.

   

  Endnu et år er gået og det har givet tid til refleksion og overvejelser om fremtiden ift. bestyrelsens arbejde.

   

  I Greve Kultur-Base har vi sagt velkommen til nye, gode og stærke kræfter…

   

  ·         Janni, afdelingsleder af ungdomsskolen

  ·         Mikkel, afdelingsleder af musikskolen

  ·         Gine, administrativ & SoME-konsulent

   

  Også i bestyrelsen har vi sagt velkommen til

   

  ·         Gine Vestergaard Nielsen, ny repræsentant for MED.

  ·         Daniel, elevrepræsentant

  ·         Julie, ny elevrådsformand for fælleselevrådet

  -         som begge forhåbentlig kan hjælpe os med at bygge bro til de unge mennesker i kommunen, så vi kan målrettet vores kommunikation og aktiviteter endnu mere

   

  Derudover har vi i bestyrelsen arbejdet med og leveret

   

  ·         2 høringssvar til budgetforlig vedr. foreslåede besparelser på ”øvrige kulturelle og fritidsaktiviteter”

  ·         Input til sag om motorik for børn i Greve

  ·         Input til sag om ombygning af Arenaskolen

  ·         Input til sag om placering af ny daginstitution

   

  Vi har nu kørt ét år med den nye mødeform og fået et indblik i, hvad Greve Kultur-Base kan.

   

  1.       Bestyrelsen har besøgt Billedskolen, hvor vi fik lov at udfolde os kreativt sammen med billedkunstner og lærer, Hanne Rahel, i billedskolen – det blev til nogle rigtig flotte krus og vi fik vist alle stiftet bekendtskab med nye teknikker indenfor faget

   

  2.       Vi har været i øvelokalet og indspille Greve-sangen samme med de to friske og gode fyre Nikolaj og Lukaz, der guidede os igennem, hvordan det er at være sangstjerne. Med Anne Marie som forsanger, så endte det ikke helt galt. Selvom det var grænseoverskridende for nogle, så var det virkelig sjovt at prøve. Vi er da snart klar til Karaoke-onsdag

   

  3.       Stine Kobbersmed har været forbi et møde og præsentere et spændende oplæg omkring musikkonsulentens arbejde. Desværre nåede vi ikke den praktisk workshopdel, så vi kunne mærke lidt på egen krop, da vi i stedet endte ud i en vældig inspirerende og god dialog om, hvordan Kultur-Basen kan spille ind i forhold til projektet, der kører i kommuneregi omkring motorisk udvikling.

   

  Vi har stadig til gode at få indblik i hvad det vil sige at gå i performanceskole og i ungdomsskole, men vi har da hørt en masse om de mange nye fag, der er blevet etableret og er meget spændte på, hvad det der Cosplay og fanfiktion går ud på.

   

  Tænk hvor spændende det har været og bliver at blive introduceret til og indhyllet i værdierne: Kreativitet, Fordybelse, Faglighed og Udvikling.

   

  Jeg vil gerne takke bestyrelsen for god indlevelse i møderne og generelt for jeres opbakning og deltagelse til arrangementerne både som gæster, men også som aktive deltagere i form af dommerrolle, spøgelser eller andet. Det gør mig glad, at I viser engagement, for det betyder at vi løbende arbejder med de mål vi har sat os.

   

  Alligevel vil jeg gerne opfordre til at vi i bestyrelsen, så vidt muligt

   

  ·         prioriterer og deltager aktivt på møderne. Det er klart mere givende, hvis alle har forholdt sig til materialet, inden vi mødes. Hvis man ikke kan deltage, kunne det være fint med en mail fra jer, om I ikke kan deltage. Selvom man ikke kan deltage, skal man stadig forholde sig til materialet

   

  ·         at I ifm. Greve Kultur-Base er aktive på de sociale medier. Del Del Del og upload gerne billeder med tekst og ”tag” Kultur-Basen, når I deltager i fx julemarked eller andet – vi kan se det virker

   

  Jeg havde en målsætning om, at vi skulle være mere workshopbaseret og bevæge os rundt i kommunen. Det kan vi sætte hak ved. Derudover ville jeg lave en værkstøjkasse og en idébank. Værktøjskassen halter lidt, men idébanken har Mette rimelig godt styr på. Jeg havde også en ambition, om at vi fra gang til gang ville nedsætte små udvalg, der kunne arbejde videre med idéer & fokusområder, og det har der også været lidt af, men jeg fornemmer lidt det er de samme der trækker læsset og det skal vi have gjort noget ved i 2023. Det vil vi formandskabet have en snak om inden for nærmeste fremtid.

   

  Husk bestyrelsens fineste opgave at støtte op om vision og mission

   

  ·         Vi vil gerne være Greve kommunes flagskib og et samlingssted for alle

   

  ·         Vi SKAL være Greve kommunes flagskib og et samlingssted for alle

   

   

  /Forpersonen

   

   

   

   

   

  Fastsættelse af møder i 2023

  Alle

  Mandag d. 27. Marts

  Torsdag d. 11. Maj

  Resten af møderne planlægges d. 11. maj

  Nyt fra ledelsen med udkast til årsberetning

  Se bilag Nyt fra ledelsen og udkast til årsberetning

  Hvordan kan årsberetningen bliver interessant at læse?

  Der må gerne komme citater fra brugerne med i årsberetningen.

  Flere tal på publikum og besøgende.

  Sammenlign tallene mod de andre år

  Kan betydningen af tallene pensles mere ud? (Samlet ….. Deraf 1100 indskrevet.....)

   

  Klaus Øvre og projektgruppen bag renoveringsprojektet på Arenaskolen ønsker at komme på besøg til et bestyrelsesmøde

  Genopfriskning af sagen og beslutning om tidspunkt for møde med Klaus og projektgruppen.

   

   

  Bestyrelsen ønsker at få besøg med dialog om renovering på næste bestyrelsesmøde.

   

  Nyt: Mette har skrevet begge datoer til Klaus, og afventer en tilbagemelding

  Besøg af SBUU i februar

  Orientering om besøg af SBUU ifm. udvalgets februar-møde, hvor formand og ledelse får lov at byde ind i første del af mødet.

  Hvilke pointer er vigtige at fortælle udvalget?

  Bestyrelsen havde følgende pointer, som de synes er vigtige at orientere udvalget om:

  Sunde sociale fællesskaber.

  Vi udfylder alle hullerne i tilbuddene i og der er trygge rammer.

  Der er noget for dig, uanset hvem du er eller hvad din interesse er.

  Samarbejder.

  Hvor er det Kultur-Basen udfylder andres rammer.

   

  Mette laver en pixi-udgave af årsberetningen i PP som oplæg. Også oplæg om alternative fremtidsrammer.

  Kommunikationsstrategi

  Gine, SoMe-medarbejder orienterer om Kultur-Basens sociale medier, og måden der arbejdes med disse.

  Hele bestyrelsen drøfter SoMe strategien og yderligere kommunikation.

  Hvorfor kommunikerer vi, hvad kommunikerer vi og hvordan kommunikerer vi?

  Gine orienterede om hvordan Greve Kultur-Base arbejder med alle de digitale platforme vi er tilstede på:

  -          Facebook. 4 sider og en profil. Meget information til forældrene.

  -          Instagram. En fællesprofil for hele Kultur-Basen. Henvender sig til mange unge og nogle voksne. Mere blandet og hverdagsindhold.

  -          LinkedIn: En fællesprofil for hele Kultur-Basen. Bestyrelsens strategiske platform, og der hvor vi kommunikerer med samarbejdspartnere og mere strategisk.

  Bestyrelsen fik indblik i algoritmerne bag de forskellige platforme, og hvordan Gine kunne tænke sig at de interagerer med vores kanaler.

  Evt og ønsker til kommende mødetemaer/workshops

   

  Bestyrelsen vil gerne høre fra og møde nogle af de unge der deltager på de nye hold.

  Kan vi få lov at møde KOL-koret?

  Er er andre vi kan få lov at se “in action”?

  Vi vil gerne holde møder i nogle af de andre lokaler i Kultur-Basen.

  Bestyrelsen vil gerne i dialog med Kultur-Basens elever.

   

   

   

  Bestyrelsesmøde Greve Kultur-Base 21. november 2022

  Til stede: Gine, Annette, Mogens, Karolina, Amy, Anne-Marie, Maria, Eva

   

   

  Punkt

  Note

  Referat

  Velkommen og nyt fra Formanden

  Indledning fra formanden.

   

  Velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen. Ny repræsentant for fælleselevrådet og for medarbejderne.

   

  Præsentation bordet rundt.

  Velkommen til sidste bestyrelsesmøde i 2022. Vi har nogle rigtige spændende, men også alvorlige & ærgerlige emner på agendaen, som lægger op til nogle strategiske drøftelser.

  Tak til Mette og hele holdet for de fantastiske arrangementer i efteråret – selv havde jeg æren i at deltage i Halloween på fortet – en stor oplevelse, som var så gennemført uhyggelig. Jeg kan godt forstå at det bliver større år for år, for det var imponerende, hvad I havde formået med få midler. Jeg havde også æren af at besøge Greve Band Festival på Greve Kultur-Base, og det var sådan en hyggelig og god oplevelse. Jeg kommer helt sikkert tilbage næste år. Rigtig god oplevelse.

  Jeg ved flere af jer også deltog i de to arrangementer og at I også har besøgt Projekt Edison og Greve Fortællerfestival, og havde nogle gode oplevelser, så jeg vil gerne kvittere for og sige stor tak til jer der deltager for, at vi kan dele arrangementerne imellem os, så bestyrelsen altid er repræsenteret og vi er blevet meget mere synlige.

  Og så så vil jeg gerne byde hjerteligt og varmt velkommen til vores

  nye medlemmer

  ·        Gine Vestergaard Nielsen er udpeget som ny medarbejderrepræsentant. Gine siddert til dagligt i administrationen udover at hun er Kultur-Basens SoMe-ansvarlige.

  ·        Julie, ny fælleselevrådsformand, har desværre meldt afbud pga sygdom. Vi glæder os til at hilse på Julie til næste møde. Julie vil forhåbentlig kunne hjælpe os med at bygge bro til de unge mennesker i kommunen, så vi kan målrettet vores kommunikation og aktiviteter endnu mere

  Sidst på mødet, skal vi sige velkommen til Stine Kobbersmed, vores Musikkonsulentkoordinator som vil fortælle os om arbejdet med daginstitutionerne og 0. klasserne.

  Orientering fra ledelsen inklusiv økonomi

  Se bilag

  Siden sidst:

  Vi har fået gang i MED, og medarbejderne har udpeget en repræsentant til bestyrelsen. Det er udfordrende at samle MED i hele institutionen, så der vil blive arbejdet mere med TRIO i de enkelte afdelinger. MED vil fremover mødes ca. 2 gange årligt, eller når de indkaldes ekstraordinært.

  Udviklingsseminar for ledere i det samlede børne- og ungeområde. Der skal udvikles nye politiker, samtidig med at der stadig er et ønske om at Greve Kommunes medarbejdere i forskellige centre, arbejder mere på tværs. Ligeledes fylder det specialiserede område mere og mere både fysisk og økonomisk. Dette er ikke blot udfordringer i Greve, men i hele landet. Drøftelserne på tværs var mange og gode.

  Aktiviteter:

  Greve Fortællefestival uge 43:

  En uge med læring og aktiviteter for skolebørn og i fritiden. Musikskolen havde en række workshops med Krimimusik, hvor klasserne lavede program- og temamusik til selv-skrevede fortællinger.

  Billedskolen afholdt en række workshops hvor eleverne lavede magiske tryllestave.

  Greve Underholdningsorkester lavede Magisk Fortællekoncert i samarbejde med Biblioteket, på Biblioteket.

  Halloween på Mosede Fort:

  Lørdag d. 29. oktober afholdt Performanceskolen, i samarbejde med Mosede Fort, Orkesterforeningen og Korforeningen, Halloween på Fortet. Vores nye billetsystem, NemTilmeld, blev brugt første gang til et rigtigt arrangement. Alle 1050 billetter blev afsat og der mødte flere op i chancekøen uden billetter også. Alt i alt ca 1200 mennesker til arrangementet udover de medvirkende.

  Arrangementet vokser år for år, og forgården begynder også at blive en del af arrangementet.

  Om dette fortsætter næste år er uvist, da der fra politisk side er blevet sparet på de midler der har været med til at finansiere arrangementet.

  Kultur-Basens elever og foreninger for rigtig meget ud af dette, så vi vil gerne fortsætte. Der kan evt sættes et mindre beløb på billetterne. Det er uvist om Fortet kan og vil være partner fremadrettet.

  Lokalfinale i Projekt Edison:

  Et samarbejde med Fonden for Entreprænørskab.

  Første gang vi har haft dette projekt i Greve, og de deltagende hold var på et rigtig fint niveau. Vi sendte tre hold videre til næste runde i Øksnehallen.

  Der er kommet rigtig fine tilbagemeldinger fra både de deltagende elever, lærere og samarbejdspartnere, og vi regner bestemt med at gøre det igen næste år, og med flere klasser.

  Band-Festival:

  En hyggelig eftermiddag og aften med musik i alle genrer og bands i alle aldre.

  Vi har denne gang forsøgt med en annonce i Sydkysten, da vi har fået flere henvendelser fra borgere i kommunen, som havde hørt om arrangementet ad omveje, og som efterlyste informationer fremadrettet.

  Vi kunne se at der var flere som var kommet uden at have tilknytning til et af de spillende bands, så vi vil fortsætte med reklamering.

  Greve Kommunes Juletræstænding:

  Greve Kultur-Base arrangerer kommunens juletræstænding i samarbejde med Borgmesteren.

  Et arrangement hvor vi inddrager en god del af vores gode samarbejdspartnere: Greve Centerforening, Det Danske Ungdoms Brass Band, Greve Pigegarde, Mindeperlerne, GUB’erne og julemanden.

  Musikskolens juniorkor synger fra scenen ved rådhuset og borgmesteren tænder træet sammen med årets vinder af tegnekonkurrencen.

  Kommende arrangementer

  Julemarked:

  Lørdag d. 3. december kl 13-17 ved Greve Borgerhus i samarbejde med FrivilligCenter Greve.

  En god blanding af foreninger, fritidsliv, Greve Kultur-Base og Erhverv deltager med salg og aktiviteter på pladsen og i haven foran Borgerhuset.

  Den store familiejulekoncert:

  Lørdag d. 10. december i Plenumsalen på Greve Gymnasium.

  Traditionen tro byder koncerten på en bred vifte af musik fra ca 200 musikskolelever, og der er salg af æbleskiver mm ved musikskolens foreninger.

  En hyggelig og afslappet koncert, der giver et godt indblik i en del af musikskolens forskellige tilbud.

  Julefrokost for eleverne i Ungdomsskolen:

  Vi starter en ny tradition, da vi ønsker at samle vores ungdomsskoleelever på tværs af holdene, et par gange om året. Derfor inviteres alle hold og lærere til fælles julefrokost med god mad og underholdning onsdag d. 14. december.

  Nytårskoncert for børn og unge i Portalen:

  Vores elever elsker denne koncert, og det gør medarbejderne også. Den har været planlagt siden januar og der er løbende blevet skrevet arrangementer til kor og orkestre, og indgået aftaler med både Portalen og samarbejdspartnere.

  Derfor har vi valgt at gennemføre koncerten på trods af at det politiske niveau har valgt at spare den væk.

  Vi kan ikke aflyse noget, så mange mennesker har arbejdet så meget med, i så lang tid. Det gælder både lærere og elever.

  Ledelsen ønsker bestyrelsens input til en eventuel fortsættelse af koncerterne fra. 2024 og frem

  Julekalender på de sociale medier

  Hele december vil man kunne følge Greve Kultur-Bases julekalender på facebook. Det vil være en blanding af “how to” og julehygge.

  Besparelser

  Ved seneste økonomiforlig blev der besluttet store besparelser på kultur- og fritidsområdet. Det påvirker en række aktiviteter vi afholder i Greve Kultur-Base:

  -        Greve Gaming måned (påvirkes pga store besparelser hos vores samarbejdspartner, Biblioteket). Denne aktivitet udgår af årshjulet, da vi ikke kan drive den selv, med nok indhold.

  -        Sommer-Camps. De midler vi plejer at få underskudstilskud fra, er blevet sparet værk. Vi ønsker fortsat at afholde sommer-camps, da vi oplever at vores elever denne uge får stor værdi af fællesskabet, aktiviteterne og læringen. Ledelsen ønsker en forventningsafstemning med bestyrelsen omkring økonomien i en sommer-camp uge.

  -        Greve Fortællefestival er blevet sparet væk sammen med børnekulturmidlerne. Derfor udgår vores årlige fortællefestival og de aktiviteter vi plejer at have i skolerne i løbet af denne uge. Det drejer sig bl.a om Billedskoleworkshops og musikworkshops. 

  -        Halloween på Fortet har de sidste fire år været afslutningen på Fortællefestivalen. Finansieringen til dette arrangement forsvandt med børnekulturmidlerne. Ledelsen ønsker en drøftelse omkring muligheder og rammer for fortsættelse af dette arrangement, da det giver stor værdi for de medvirkende elever og vores to støtteforeninger.

  Alternative arrangementer:

  -        Syng, spis, snak

  -        Fortællekoncerter

  -        Flere dagskurser til en bredere målgruppe, hvor Billedskolen, Musikskolen og PErformanceskolen også tænkes ind.

  Økonomi

  På grund af Greve Kommunes nuværende økonomiske situation, er der månedlige opfølgninger med vores økonomikonsulent.

  Bedste bud pt. Er at vi går ud af 2022 med et mindreforbrug på ca 200.000kr, hvilket passer med den overførsel vi har haft fra 2021.

  Vi har stadig til gode at køre et helt normalt økonomiår i Greve Kultur-Base. Vi har de sidste seks måneder foretaget justeringer i timetal, ansættelser og ydelser med betaling, hvilket først kan følges i et helt budgetår 2023. Derfor vil vi følge vores budgetter og simuleringer nøje, så vi kan sikre at vores økonomi bruges bedst muligt for borgerne i Greve Kommune.

   

  Strategier

  Se bilag

  En drøftelse omkring opfølgning, og nye emner.

  Opfølgning på “Det rytmiske musikmiljø i Greve Kommune” og “Arrangementer og aktiviteter for alle aldre”.

  Nye emner:

  “Kommunikation” og “Forældresamarbejde”.

  Emnerne “Det rytmiske musikmiljø i Greve”, “Arrangementer og aktiviteter for alle aldre”, “Kommunikation” og “Forældresamarbejde” er godkendt.

   

  Formanden og ledelsen laver en plan for drøftelserne på de kommende møder.

   

   

  Eventuelt

   

   

  Oplæg om musik og motorik, og eksempler, v. Musikkonsulenten

  Stine Kobbersmed, vores Musikkonsulentkoordinator laver oplæg om arbejdet med daginstitutionerne.

  Vi får også lov at være lidt aktive

  Meget inspirerende oplæg med gode erfaringer omkring resultater for børnenes udvikling i forbindelse med rytmik og musik i daginstitutioner og 0. klasser.

  Der er netop kanaliseret 500.000kr til Idræts og Fritidssekretariatet, der afsøger motorik-muligheder for børn i alderen 5-7 år.

  For at kunne sammenligne KaMiBe (det der pt arbejdes med at købe fra ekstern udbyder), og Musikskolens Musikkonsulent, besluttede bestyrelsen at måle resultaterne af Musikkonsulenten på fire parametre:

  -        Trivsel og dynamik i børneflokken

  -        Børnenes evner til arousal-regulering

  -        To-sprogede elevers deltagelse i undervisningen

  -        Arbejdet med børn med specielle forudsætninger, der er inkluderet i normaltilbud.

  Bestyrelsesmøde 19. september 2022

  Møde holdes i mødelokalet og i spejlsalen i Greve Kultur-Base

  Der vil være mad til mødet.

  Til stede:

  Annette, Karolina, Therese,

   

  Punkt

  Note

  Referat

  Velkommen og nyt fra formanden

   

  Formanden bød velkommen.

  Punktet med musikkonsulenten bliver udsat til næste møde, da Stine der skulle fremlægge, er syg.

  Information fra medarbejderne

  Der er ved at blive etableret et nyt MED, da strukturen for medarbejderrepræsentanter er ændret i Ungdomsskolen. Ligeledes er der kommet flere HK’ere i Kultur-Basen, så de vil fremover også være repræsenteret i lokal-MED.

  Udvalget vil dette skoleår bestå af leder, to afdelingsledere, TR-musikskolen, AMR-musikskolen, to medarbejderrepræsentanter fra ungdomsskolen og en repræsentant fra administrationen.

  Der afholdes to årlige møder i lokal-MED og supplerende TRIO-møder i afdelingerne.

  Taget til efterretning

  Information fra eleverne

  Caroline er desværre stoppe i Musikskolen, så der skal vælges en ny elev-repræsentant. Ligeledes afventer fælleselevrådet at holde første møde, før repræsentanten for dette kan udpeges.

  Taget til efterretning.

  Bestyrelsen glæder sig til de resterende medlemmer kommer med i bestyrelsesarbejdet.

  Information fra ledelse og projekter

  Cooporate vouluntering: Overvejes muligheder fremadrettet.

  Maria ønsker at blive inviteret til en af worshopsne ifm Edison.

  Bestyrelsesmedlemmerne melder sig gerne som dommere.

  Information fra ledelsen

  Sæson 22/23 er startet lige efter bogen, og begynder at ligne de sæsonstart vi havde før Corona.

  Musikskolen starter altid som den første afdeling i midten af august, og i år er der godt fyldt på næsten alle områder, både soloundervisning og hold. Specielt vores Børnekor og rytmebutikker, der henvender sig til børn i SFO-tiden er meget populære i år.

  Billedskolen startede op første uge af september med større tilslutning end vi har oplevet de sidste år.

  Bl.a. er tegning Klassisk og Eksperimenterende helt fyldt og med venteliste. Vi har i år startet to nye hold.

  Keramik har en lidt langsom start, men vi tror stadig på succes og elever kommer til efterhånden.

  Forældre/Barm Billedværksted er fyldt.

  Performanceskolen er stadig ved at finde sin plads, og vi har i r valgt at fokusere på de yngste elever, der går i SFO. Vi har fået etableret et godt fyldt Teater-Leg hold på Karlslunde Skole, som henvender sig til elever fra 0. – 3. klasse. Holdet ligger i SFO-tiden lige som musikskolens børnekor.

  Teaterholdet er stadig den fine kerne af elever som har fulgt Performanceskolen siden sidste års sommercamps.

  Planen er at få etableret Teater-Leg på flere skoler, og vi er pt i gang med en dialog med Mosedeskolen, hvor SFO’en gerne vil have et samarbejde.

  Ungdomsskolen havde to pr-uger i august, hvor to unge medarbejdere var rundt på alle skolerfor at præsenteret dette års program. Vores medarbejdere fik en rigtig god dialog med skolerne og dermed også gode ideer til flere ungdomsskolehold, som netop nu er igangsat.

  Tilmeldingerne til ungdomsskolen kommer mere løbende, end i resten af afdelingerne. De fleste hold begynder dog at have gode størrelser.

  Nye hold i år:

  -        Svømning

  -        Yoga

  -        Bold og hygge

  -        Kreativ kodning med Scratch

  -        Valheim

  -        Fanfiction

  -        Tegneserie

  -        Hækle/strikke

  -        Elektronisk musikproduktion

  -        Cosplay

  Kommunikation på Sociale medier

  Greve Kultur-Base har i en længere periode arbejdet med at få mere systematisk kommunikation på de sociale medier.

  Vores administrative medarbejder Gine er i gang med en ”Social Media Manager” uddannelse, og bliver hele tiden skarpere på området og vores muligheder.

  I finder Greve Kultur-Base følgende steder:

  -        Facebook: Alle fire afdelinger og en overordnet profil, der hedder Greve Kultur-Base

  -        Instagram

  -        LinkedIn

  Vi er også blevet bedre til at kommunikere via AULA til både skolerne og dagtilbud. Det er bl.a. derigennem vi har reklameret for Musik og Bevægelse og Voksen/Barn Billedværksted.

  På sigt vil vi blive bedre til at sende mindre artikler og notitser til Sydkysten.

  Vi håber at bestyrelsen vil bakke op om vores kommunikation på de sociale medier, og dele og kommentere vores opslag, som er det det giver større rækkevidde.

  Projekter/større aktiviteter 1. halvår (og evt betragtninger)

  Sommerfest på Musikskolen: Musikskolen forsøgte med en slags åbent hus- arrangement, som blev til en havefest i haven bag musikskolen. Denne dag var det lærerne der fik lov til at præsentere deres fag for vores gæster. Vores to foreninger var med og solgte popcorn, slush ice og meget mere. En hyggelig eftermiddag. Vi vil dog overveje om input fra vores side matchede outcome. Vi er ikke afklarede omkring et lignende arrangement næste år.

  Deltagelse på Stafet for Livet: Kultur-Basen deltog både med egen lejr og optrædende på scenen. Ligeledes havde Kultur-Basen stilet gear til rådighed til de optrædende bands på scenen. Vi overvejer igen input og outcome for arrangementet og kommer til at ændre vores deltagelse fremadrettet, hvis vi gør det igen.

  Fortællefestival i uge 43: for 7. år i træ arrangerer Greve Kultur-Base fortællefestival i samarbejde med Greve Museum/Mosede Fort og Greve Bibliotek. Der vil være workshops hele ugen for skoleklasser. Musikskolen laver Krimimusik-workshops og Billedskolen laver Magiske Tryllestave-workshops. Greve UnderholdningsOrkester holder fortællekoncert i samarbejde med Biblioteket fredag d. 28. oktober på Greve Bibliotek.

  Halloween på Fortet (29/10): Igen i år byder Performanceskolen og Orkesterforeningen til en (u)hyggelig aften på Mosede Fort. Arrangementet udvides en smule fra år til år. Der vil i år være flere aktiviteter i fortgården, og udover Orkesterforeningen deltager Korforeningen også i år. På den måde kan de medvirkende i kassematen få bedre mulighed for pauser, da orkesterforeningen kommer til at hjælpe der. Korforeningen vil stå for kagesalget. Begge foreninger har skaffet en kaffevogn, der er vandt til foreningssamarbejde, og som deler overskuddet fra salg ved arrangementet med de to foreninger. Billetter til arrangementet er gratis og fås via eventen på facebook.

  Ungdomsskolens Projekt Edison (7/11): Ungdomsskolen samarbejder med Fonden for Entreprænørskab og har en hel dag i innovationen og entreprænørskabens tegn sammen med en heldig klasse fra Hedelyskolen. Projektet skal få de unge til at tænke innovativt i forhold til en stillet opgave. De vil komme igennem flere oplæg hele dagen der bl.a. berør hvordan man tænker innovativt og kreativt, og de vil lære hvordan man pitcher sin ide på en god måde. Hele dagen afsluttes med en fejring og kåring af de tre bedste hold, som kan deltage ved Projekt Edison Øst konkurrencen. Bestyrelsen inviteres til at deltage ved aftenarrangementet, og er velkomne i løbet af dagen også.

   

  Foredrag med Psykolog og Criminal Profiler Florence McLean: I efteråret (9/11) får vi gang i planerne om åbne arrangementer for alle aldre i Kultur-Basens onsdagscafe. Vi ser frem til en spændende aften med indblik i en Criminal Profilers måde at arbejde på. Læs mere om Florence McLean på www.florencemclean.dk Billetter fås via eventen på facebook.

  Greve Kommunes Juletræstænding: Vi glæder os til at kunne afvikle dette arrangement igen, og forhåbentlig under normale forhold, hvor vi starter i Greve Centeret med lille koncert og uddeling af gaver. Fra Greve Centeret går juleoptoget over gangbroen til Pladsen foran Rådhuset. Foran rådhuset vil der være musik, der vil blive fundet en vinder af tegnekonkurrencen, salg af kaffe og kage, juletræet bliver tændt af borgmesteren og vinderen af tegnekonkurrencen, uddeling af slikposer til alle fremmødte børn.

  Greve Julemarked (3/12): Greve Kultur-Base arrangerer i samarbejde med FrivilligCenter Greve julemarked ved Greve Borgerhus. Markedet bliver foran Borgerhuset ud mod Lillevangsvej. Der vil være salgsboder, aktivitetsboder og musik i løbet af dagen.

  Musikskolens familiejulekoncert (10/12): Musikskolen inviterer til hyggelig familiejulekoncert i Plenumsalen på Greve Gymnasium. En lang række af musikskolens større kor, grupper og ensembler deltager denne dag. Der er salg af æbleskiver og kaffe under koncerten og vi lægger op til en hyggelig og afslappet stemning for hele familien, med plads til alle aldre.

  Julefrokost for Ungdomsskolens elever: Vi har valgt at invitere ale vores ungdomsskoleelever til en fælles julefrokost. Vi har mange elever med forskellige baggrunde og vi ønsker at give dem en fælles oplevelse med en dansk tradition. Alle lærerne deltager også og der vil komme et indslag i løbet af aftenen i form af en komiker eller lignende. Vi ønsker at fremme gode sociale fællesskaber mellem vores elever der alle repræsenterer meget forskellige baggrunde på flere niveauer.

   

  Cooporate vouluntering: Overvejes muligheder fremadrettet.

  Maria ønsker at blive inviteret til en af worshopsne ifm Edison.

  Bestyrelsesmedlemmerne melder sig gerne som dommere.

   

  Økonomi

  Samlet resultat ser ganske godt ud, men der er en række faktorer der skal overvejes i den forbindelse.

  Ungdomsskolens personalebudget har ikke været brugt fuldt ud i sommermånederne. Vi kan forvente en stigning og at vi går over på denne post.

  Overskridelsen af personalebudgettet skal dækkes af ungdomsskolens rammebudget.

  Musikskolen har foretaget en række justeringer på lønnen, som først ses ved udgangen af september. Dermed forventes det at lønbudgettet går hjem.

  Elevopkrævningerne forventes at blive lavere end budgetteret. Vi opkræver ca. 130.000kr. Om måneden hvilket svarer til ca. 390.000kr resten af skoleåret.

  Vi afventer sidste rate af statsrefusionen som er på 221.771kr. Det betyder at vi også går under budget på denne post.

  Vi har en overførsel fra sidste år, der kan hjælpe med at dække de poster hvor vi ikke får det budgetterede beløb ind.

  Vi arbejder først og fremmest på at holde øje med musikskolens lønbudget, da det har konsekvens for fremtidige refusionsbeløb.

  Bestyrelsen er opmærksom på at det månedlige forbrug stiger markant fra og med september, da alle fire afdelinger er startet ny sæson med dertilhørende ansættelser og forbrug på de enkelte hold.

  Drøftelsespunkt om besøg fra det politiske udvalg

  Henvendelse fra Claus Jensen, formand for Skole- Børne og ungeudvalget:

  Jeg skriver til dig, da det var superhyggeligt at høre om kulturbasen, og vores snak til stafet for livet.

  Da kulturbasen hører under Skole, Børne & ungeudvalget, vil jeg som nævnt gerne hilse på din bestyrelse, for at høre mere om jeres arbejde, og samtidig inviterer resten af udvalget til at deltage, såfremt de har lyst.

   

  Derfor vil jeg høre, om du kunne spørger din bestyrelse, om de har lyst til et besøg, og har sat Morten Bøgelund Andersen på CC, da han vil tage med i et evt. besøg.

  Mette melder tilbage at Formandskabet og ledelsen rigtig gerne vil mødes med SBUU og fortælle om Greve Kultur-Base.

  Drøftelsespunkt om planer for en ny daginstitution ved Greve Borgerhus, hvor Billedskolens værksted ligger

  Se bilag

   

  Der bliver sendt føler ud, om opgaven kan gribes an med Kultur-Basen som aktør.

  Bestyrelsen er inspireret af andre kommuner, hvor både ungdomsskoler og kulturskoler også driver kulturhuse. Bl.a. Køge og Holbæk.

  Evt

   

  Gine (SoMe-medarbejder) kommer på besøg og orienterer om Kultur-Basens arbejde med kommunikation på sociale medier på et senere møde

  Oplæg og workshop omkring Musikkonsulentordningen

  Stine Kobbersmed kommer og holder oplæg omkring musikkonsulentens arbejde.

  Efterfølgende vil der være en mere praktisk workshopdel, hvor vi kan regne med at være lidt aktive.

  Udsat til næste bestyrelsesmøde

  Bestyrelsesmøde Greve Kultur-Base

  31. maj 2022

   

  Til stede: Annette, Therese, Anne Marie, Mogens, Eva, Bertram, Katja

  Gæster: Jannie, Mikkel

  Referent: Mette

  Punkt

  Note

  Referat

  Nyt og velkommen fra formanden

   

  Velkommen til bestyrelsesmøde. Jeg håber I er friske for vi har en spændende aften foran os. 

   

  Først skal jeg sige stort og hjertelig velkommen til Jannie og Mikkel – nye afdelingsledere, som lidt senere skal præsentere sig selv og deres tanker for hh. Ungdomsskolen og musikskolen.

   

  Så skal også huske at sige stor tak for en helt fantastisk sommerfestival. Hvor er det dejligt at se, at kreativiteten og aktiviteten bliver større år for år. OG hvor er det fedt med alle de nye og spændende initiativer I hele tiden formår at sætte i gang. Der sker altid noget nyt.

   

  Jeg var til fødselsdag i weekenden i Tune og jeg sad ved siden af én bekendt med 3 børn, hvor to af dem havde tilmeldt sig sommercamps og det var altså mit stikord, så bord 1 fik den helt store salgstale af hvad kulturbasen er og hvad vi kan. Og moralen: MAN kan sagtens flette god reklame ind for vores kulturbase til en 40 års fødselsdag.

   

  Og med de ord, så vil jeg gerne huske jer på, at vi alle sidder her som både ambassadører men også lobbyister, og hvis vi hører, ser, oplever noget vi tror kan være til skade eller gavn for Kulturbasen, så må man meget gerne dele, så vi dels kan være på forkant med trends og tendenser, men ligeså meget være på forkant, hvis der er ting eller hændelser, der sker i nærmiljøet som kan skade eller gavne vores sag. Jer der sidder i byrådet vil formentlig have denne viden langt tid før os og være obs på det. Jeg må indrømme jeg bliver lidt ked af at læse, at de to punkter vi skal drøfte om lidt har været på tegnebrættet og drøftet så længe, uden nogle af jer har nævnt det. jeg er bekymret for hvad det kommer til at betyde for kultubasen mht. lokaler, men også at greve kommune vælger eksterne konsulenter til en opgave, som vi har kompetencerne til at løse på Kulturbasen. Jeg føler vi er blevet glemt i både den ene og anden sag og det synes vi bliver nød til at drøfte - hvad kan vi gøre nu og her og fremover. Jeg vil gerne høre jeres tanker.

  Kort nyt fra ledelsen og medarbejderne

  Se bilag

  Der er netop ansat en ny administrativ medarbejder, som starter 1. juni 2022. Valget faldt på Gine Nielsen, der har siddet i en midlertidig stilling fra 1. januar og frem til nu.

  Gine kommer til at have ansvar for at få etableret en moderne administration med fokus på at effektivisere og strømline en række arbejdsopgaver. På sigt bliver der ansat endnu en administrativ medarbejder på deltid, så Gine får frigivet noget tid til kommunikationsopgaver for hele Greve Kultur-Base.

  Programmet for sæson 22/23 er færdig, og vil blive kommunikeret til alle folkeskoleelever gennem AULA i løbet af juni måned.

   

  Større aktiviteter siden sidste møde:

  -        Musikskoledage i TIVOLI: Musikskolen deltog med fire orkestre og to kor. Elever og lærere syntes det var en stor succes, og snakker om at deltage med flere hold og lever næste år.

  -        Greve Sommerfestival: Stor succes med mange besøgende. Greve Kultur-Base havde en større stand end vi plejer, og den var rigtig godt besøgt hele dagen. Ligeledes stor Greve Kultur-Base for en række hyggelige havespil, som gjorde stor lykke. Musikskolens kor, orkestre og soloelever spillede fra de to scener hele dagen, og i år var de fleste bands fra Band-Festivalen også med på scenerne.

  -        Tween-fest: Efter nogle års pause blev Ungdomsskolens tween-fest genoptaget. Deltagerne var meget begejstrede, og mange har henvendt sig efterfølgende for at høre hvornår vi gør det igen.

  -        Påske klippe-konkurrence: Fo 2. år i træk har Billedskolen haft påskeklippe-konkurrence. Der er fundet en vinder for hver årgang 0.-3. klasse, som vandt en klassefest i Basen.

  -        Filmprojekt med Køge Ungdomsskole: Greve og Køge Ungdomsskole har samarbejdet om et filmprojekt for sårbare unge. Projektet afsluttedes med en filmvisning på tapperiet i Køge.

  Større aktiviteter den kommende måned:

  -        Projektuge i musikskolen: Musikskolen afslutter sæson 21/22 med en projektuge der byder på koncerter i egne lokaler og forskellige steder i kommunen.

  -        Performanceskolens afslutningsforestilling: Teaterholdet har skrevet et stykke som de viser i salen i Basen i løbet af uge 25.

  -        Sommercamps: I løbet af uge 26 afholder alle afdelinger i Greve Kultur-Base sommercamps, som alle foregår i, og omkring, Basen. Årets sommercamps er Musikproduktion, Sommermad, Sangcamp, Billeskolecamp, teatercamp og Sy Design Upcykling. Alle camps afslutter med et fællesarrangement i salen fredag d. 1. juli.

   

  Sag om renovering af Arenaskolen

  Se bilag eller følg link: https://dagsordener.greve.dk/vis?id=614a421d-6325-44b1-9c5b-44d981747075

   

  Se bl.a. følgende:
  4. at beslutning om valg af scenarie for Arenaskolen og Krogårdskolen afventer, at specialanalysen på skoleområdet forelægger i foråret 2023, samt at der er kigget nærmere på behovene for Greve Kulturbase i forhold til minimumsscenariet for Arenaskolen.

  Bestyrelsen besluttede at skrive til det politiske niveau angående en række bekymringer i forbindelse med præsentationen af “Mulighedsstudier for Arenaskolen”

  Sag om motorik for børn i Greve

  Se bilag eller følg link: https://dagsordener.greve.dk/vis?id=946467c3-b3b9-4260-9ed0-b6d32deb9f47&punktid=87eeb16c-2003-4805-9b57-c7e16ed70541

   

  Se bl.a. følgende:

  2 - Kompetenceudvikling

  Den anden mulighed har også fokus på kompetenceudvikling af pædagogerne i daginstitutionerne til mere og bedre motorik med børnene. Her kunne man ansætte en motorik uddannet specialist i en projektstilling i 2022. Denne specialist vil kunne lave forløb med fokus på kompetenceudvikling af pædagogerne, så de i årene frem er klædt på til at en øget motorikindsats med børnene. Specialisten kan tage rundt til daginstitutionerne for at hjælpe dem med at inkorporere motorik i dagligdagen i den enkelte daginstitution.

   

  Pædagogerne vil blive inkluderet i den indledende proces, så de får ejerskab over ændringerne. Det kan eksempelvis være at indrette arealer, så de opfordrer mere til udfordrende bevægelse og aktiv leg i daginstitutionerne.

   

  Det undrede at der er igangsat en indsats og tildelt et beløb, til noget Musikskolen, Greve Kultur-Base allerede varetager.

   

  Dette førte til en drøftelse om synlighed af aktiviteter og at det forventes at alle bestyrelsens medlemmer arbejder loyalt med Greve Kultur-Bases interesser.

   

  Bestyrelsen vil få besøg af Musikkonsulenten på første møde efter sommerferien, så alle ved hvad der arbejdes med gennem musikskolen i daginstitutionerne.

  Mød Jannie, afdelingsleder i Ungdomsskolen

  Jannie præsenterer sig selv og sine overordnede tanker for Ungdomsskolen.

  Jannie præsenterede sig selv, sin baggrund og sine tanker for Ungdomsskolen.

  Jannie har før arbejdet i kommunen, så det er næsten som at komme hjem igen.

  Der arbejdes på en række nye dagskurser og fag i Ungdomsskolen generelt.

   

  Jannies overordnede fokus er fællesskaber. At Ungdomsskolen kan give de unge nogle værdifulde fællesskaber på tværs af folkeskolerne og med udgangspunkt i de unges interesser

  Mød Mikkel, afdelingsleder i Musikskolen

  Mikkel præsenterer sig selv og sine overordnede tanker for Musikskolen.

  Mikkel – ny afdelingsleder for Musikskolen

   

  Overordnede visioner for Musikskolen:

  1.      At videreudvikle og dyrke forskolesamarbejdet herunder børnekor, rytmebutikker, orkesterklasser mv. Der er masser af muligheder for udvikling – masser der gerne vil være med. Det er lige før at vi får for mange tilmeldinger når vi åbner for nye tilbud…

   

  2.      De rytmiske tilbud skal styrkes og konsolideres. Med et stort fokus på både instrumentaltilbud, sammenspil og Bands, skal det rytmiske segment af Musikskolen gerne vokse.
   Igen er der brug for at tænke langsigtet – det er her en fokuseret indsats på rekruttering og fødekæde der er brug for. Det handler om at opbygge en tradition på Musikskolen for den rytmiske genre og de tilbud vi har.

   

  3.      At understøtte de eksisterende orkesterudbud – GUO er godt fungerende og der skal være fokus på fødekæden til at holde fat i medlemmer og niveau. Messing står godt, træblæsere (fagot, fløjte, klarinet) skal have en understøttende og hjælpende hånd. Strygerne kan også godt trænge til en saltvandsindsprøjtning (masser af violiner – knap så mange cello og meget få på kontrabas).

   

  Med de langsynede briller på, kunne et større samarbejde mellem ungdomsskolen og musikskolen være spændende. Igen: en opbygning af nye traditioner kræver tid.

  Vi kunne samarbejde om Musikproduktion, guitarværksted (holdundervisning), klaverhold (akkompagner dig selv).

  --- --- ---

  Det helt nært forestående er at få indrettet og optimeret de nyrenoverede lokaler på Musikskolen (Dønnergårds Alle). Der skal arbejdes på noget akustikregulering og ikke mindst at få bragt en ”hyggelig” stemning tilbage i lokalerne. Det er jeg i fuld gang med, sammen med Musikskolens lærere.

  En samtidig god arbejdspukkel er hele gentilmeldingen og den resterende planlægning af næste sæson.

  Det har været nogle spændende, hektiske og gode første to måneder for mig her i Greve Kultur-Base. Der er masser at tage fat på og gode udfordringer i personaleledelsen.

  Jeg føler mig godt ”castet” og er virkelig glad for hvordan mine medarbejdere og ledelseskollegaer har taget imod mig.

  Jeg er ved rigtig godt mod 😊

  Eventuelt

   

  Mødet sluttede i studiet, hvor bestyrelsen indsang Grevesangen

  Årsberetninger

  Tak for et udfordrende og spændende år

  I Greve Kultur-Base har vi oplevet 2021 som et år fuld af udfordringer i en verden, der næsten igen gik i sort og blev vendt på hovedet på grund af pandemien og den stigende smittefare med Corona.

  Men trods ærgerlige aflysninger af vores årlige sommerfestival og arrangementet Unge Spiller Klassisk er vi lykkedes alligevel med et væld af tilbud og aktiviteter både i Ungdomsskolen, Billedskolen, Performanceskolen og Musikskolen.

  Greve Kultur-Base har i 2021 været synlig og til stede med sang, musik, opvisning, leg, kreative aktiviteter og sprogundervisning m.m. i mange forskellige sammenhænge og i et vidt forgrenet samarbejde med forskellige aktører i Greve Kommune. Vores lærere har været gode til at løse opgaver på nye måder i en onlinetid, hvor vi skal holde afstand til hinanden fysisk.

  Alt det er vi meget stolte af og taknemmelige over. For vi vil så gerne gøre en forskel for alle – og specielt for børn og unge i kommunen og for deres familier. Vi var ikke lykkedes med den opgave i 2021, hvis ikke det var for alle jer, der bruger os, der vil os og bakker op om os i hverdagen. Også når der skal prioriteres midler til at understøtte, at Greve er et attraktivt sted at vokse op og leve, fordi her er en masse spændende og udviklende fritidsaktiviteter og faglige læringsfællesskaber.

  I en svær og for mange usikker og måske ligefrem ensom tid har vores elever med forskellige interesser og talenter udviklet sig fagligt og socialt i vores faglige og kreative læringsfællesskaber i et dynamisk og fordybende tæt samspil med vores mange engagerede og kompetente medarbejdere. 

  Vi har brug for faglige kys, kram og kultur. Vi savner nok alle sammen at være mere sammen i 2022 i trygge rammer som her i Greve Kultur-Base. Vi længes efter at stå tæt sammen og få nye ideer sammen og eksperimentere sammen og lære sammen ved at berige hinanden i fællesskaber, hvor faglige interesser mødes. Derfor har vi fortsat en stor og vigtig opgave foran os i 2022 i Greve Kultur-Base.

  Vi glæder os over at have taget hul på et nyt og spændende arbejdsår, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at Corona ikke spænder ben for vores ideer til at få vores elever til at blomstre fagligt og socialt. Og vi må alle være gode til at holde ud, holde af og passe godt på hinanden.

  Mette Fiirgaard Schneefeldt, leder af Greve Kultur-Base

  Mette Fiirgaard Schneefeldt, leder af Greve Kultur-Base

  Mange af vores arrangementer blev gennemført i 2021 og nye kom til

  Januar

  Første halvdel af 2021 var domineret af Coronarestriktioner og aflysninger af blandt andet nytårsshowet i januar 2021. Men ud af krisen kom også nye ideer og tiltag i årets løb.

  Februar

  Vi måtte ikke mødes og afholde arrangementer i februar 2021, men det stoppede os ikke fra at lave et par online arrangementer. Hele februar stod endnu engang på Greve Gaming i samarbejde med Greve Bibliotek. Ca. 100 familier deltog online. Vi afviklede blandt andet en stor Kahootkonkurrence live med flot tilslutning og attraktive præmier sponsoreret af det lokale erhvervsliv.

  Marts

  I marts skulle vi traditionen tro have afholdt Unge Spiller Klassisk. Da det ikke var muligt at afholde arrangementet fysisk, blev den nye onlinekonkurrence Unge spiller Online skabt.

  Tilslutningen fra musikskolens unge elever var flot, og alle deltagere fik fine diplomer, medaljer og dommerudtalelser for deres præstationer. Konkurrencen kan ses på Greve Kultur-Bases YouTube-kanal.

  April

  I april så Billedskolens Gækkebrevsprojekt dagens lys for første gang. Vi allierede os med Greve Museum, der lavede videoer om påskens og påskeæggets historie m.m. Vi lavede også instruktionsvideoer til, hvordan man kan lave gækkebreve.

  Derefter inviterede vi alle skolernes elever fra 0. til 3. klasse til at deltage i en gækkebrevskonkurrence og sende billeder af deres gækkebreve. Vi udtrak en vinder fra hvert klassetrin, som vandt en klassefest, der blev afholdt i Greve Kultur-Bases lokaler.

  Både tilslutningen til arrangementet, konkurrencen og klassefesterne var en kæmpe succes. Videoerne fra projektet kan ses på YouTube.

  Maj

  I maj, hvor foråret sprang ud, kunne vi genåbne med ny optimisme og afvikle vores aktiviteter fysisk.

  Juni og juli

  I begyndelsen af juni kunne vi gennemføre Musikskoledage i Tivoli med vores elever fra ungdomsskolens musicalhold. Vi blev til gengæld desværre nødt til at aflyse sommerfestivalen i Greve Borgerhus på grund af restriktioner.

  Men da vi gerne ville give vores elever en god afslutning lige inden sommerferien, arrangerede vi en havefest på Musikskolen med picnictæpper, mad fra den lokale slagter, isbil og god musik. Vejret var godt, alle var glade, og stemningen var i top.

  Vi gennemførte vores sommercamps i Greve Kultur-Base i den første uge af sommerferien. Alle hverdage havde vi aktiviteter med alt fra sy, design og upcycling til kor, teater, madlavning og E-sport og afsluttede fredag med en flot opvisning fra teater og korcamps.

  August

  På grund af Corona fik vi tilført ekstra midler til udendørsaktiviteter til unge i Greve.

  Efter sommerferien i august gennemførte vi således skolegårdskoncerter i spisefrikvarteret for indskolingsbørn på otte skoler i Greve og tre dages udendørs aktivsjov ved Greve Kultur-Bases gårdsplads, hvor en masse glade børn og unge muntrede sig med klatrevæg, surf-simulator og gladiatorkamp. Begge projekter var en succes.

  Stafet for Livet blev desværre aflyst men blev i stedet til en lysceremoni. Musikskolens elever og KOL koret stod for smukke toner og god underholdning på scenen.

  September

  I september åbnede vi dørene for en helt ny onsdagscafe, primært for vores brugere på 16 år og derover. På onsdagscafeen laver vi mad, hygger med kreative aktiviteter som for eksempel smykkefremstilling og neglekunst.

  Vi har haft fokus på at genanvende overskudstekstiler og gennemført et projekt, hvor unge har lavet genbrugs-keyhangers og muleposer af viskestykker fra De Forenede Dampvaskerier til en konference hos CORO Co-lab Roskilde.

  Formålet var at få en dialog med unge om bæredygtighed og skærpe deres forståelse for og viden om recirkulation af materialer. Derudover har vi afholdt cafékoncerter med elever fra Musikskolen.

  Oktober

  Traditionen tro fik vi i år afholdt fortællefestival i samarbejde med Greve Bibliotek og Greve Museum. Vi havde et kreativt projekt med magiske tryllestave, trylleworkshops og krimimusik. Aktiviteterne blev booket af skolerne, og vores dygtige lærere var ude og sprede efterårsstemning på de tilmeldte skoler.

  Gys i svømmehallen var et nyt arrangement i fortællefestivalen, hvor borgerne kunne spise popcorn, mens de så film i en badering i svømmehallen.

  Deltagerne blev lidt kolde under filmforevisningen men havde en god oplevelse, og vi fik meget positiv feedback på arrangementet og stor opmærksomhed på Greve Kommunes Facebookside.

   

  Halloween på Mosede Fort var igen i år en festlig afslutning på fortællefestivallen, og den kunne i år afholdes som vanligt og var meget velbesøgt.

  Både deltagere, medarbejdere og besøgende havde en (u)hyggelig aften. Arrangementet tiltrak ca. 1500 mennesker, og det gav arrangørerne blod på tanden til at videreudvikle arrangementet til næste år.

  November

  I november kunne vi for første gang slå dørene op for Bandfestival i samarbejde med Musikklubben for at understøtte det rytmiske musikmiljø i Greve. Vi havde vores egne bands, der på tværs af alle aldre mødtes på scenen i Greve Kultur-Base og sang, spillede bas, guitar og tromme. Musikklubbens bands deltog også i Bandfestivallen. Arrangementet gentages igen i marts i 2022.

  Traditionen tro kunne vi igen i november 2021 afholde juletræstænding og et nisse- og musikoptog med Greve Pigegarde i spidsen, der dog ikke kunne gennemføres gennem Greve Midtby Center på grund af restriktioner.

  Vi havde også en tegnekonkurrence for børn, hvor vinderen fik en tur op i kranen med borgmesteren for at tænde julelysene på det store juletræ på Rådhuspladsen.

  Arrangementet blev til i samarbejde med Borgmesterkontoret, rådhusbetjentene, Greve Pigegarde, Mindeperlernes Nisser, Greve Midtby Center, Greve Ungdomsbrandvæsen og Beredskab 4K.

  December

  I samarbejde med Frivilligcentret kunne vi i år for første gang åbne dørene for Greves store flotte julemarked med alt fra ponyridning, nisseunderholdning til julesang. En masse foreninger havde boder og solgte diverse juleinspirerede ting og sager. Arrangementet blev taget godt imod af borgerne og var velbesøgt.

  Vi fik også gennemført mange fysiske julekoncerter på museer, kirker og Greve Kultur-Base. Årets store julekoncert blev afholdt uden publikum i plenumsalen på Greve Gymnasium, hvor deltagerne fik pizza og æbleskiver.

  Koncerten blev optaget og vist på YouTube den 17. december 2021 kl. 17.00, så forældre og familie kunne være en del af det. Dramaholdet fra Performanceholdet var konferenciernisser til den digitale julekoncert. Året sluttede af med comedyshow med Mark le Fevre.

  Bestyrelsen siger tak for et usædvanligt 2021 med en tro på et godt 2022

  Hvor har det været fantastisk at opleve, at Greve Kultur-Base holder liv i kulturen og har holdt fanen højt i 2021, hvor endnu en nedlukning gjorde det vanskeligere at opretholde en normal drift og gennemføre de planlagte undervisningsforløb, arrangementer, aktiviteter og events.

  Tusinde tak til alle der har bidraget med at sikre, at vi i en svær, usikker og vanskelig tid alligevel er lykkedes med at leve op til det, vi i Greve Kultur-Base er sat i verden for – nemlig at have fokus på den enkelte elevs potentialer og faglige udvikling ud fra værdierne: Kreativitet, fordybelse, faglighed og udvikling.

  Som både Greveborger og Greve Kultur-Bases bestyrelsesformand er jeg stolt over at opleve, at i Greve Kultur-Base står tiden ikke stille, selvom der er pandemi i verden.

  Her tænker vi nye tanker og sætter nye skibe i søen. I 2022 har nye events og tilbud også online set dagens lys til eleverne og brugerne af Greve Kulturbases fire afdelinger: Billedskolen, Musikskolen, Performanceskolen og Ungdomsskolen.

  Således blev eksempelvis den årlige sommerfestival desværre aflyst på grund af forsamlingsforbud. Men til gengæld er det lykkedes at gennemføre en havefest ved musikskolen.

  I bestyrelsen glæder vi os til at samarbejde og understøtte, at Greve Kultur-Base også i 2022 sprudler af nye ideer, kreativitet, faglig fordybelse og udvikling og hermed sigter efter at leve op til visionen om at være Greve Kommunes kulturelle flagskib og samlingssted for alle.      

   

  Annette Løttrup, formand for bestyrelsen, Greve Kultur-Base

  Resumé

  2019 er slut og det er blevet tid til en status for året der er gået. 2019 var det år, hvor Greve Ungdomsskole og Den Musiske Skole blev lagt sammen i én institution, bestående af almen ungdomsskole, musikskole og billedskole.

  Sammenlægningen af Ungdomsskolen og Den Musiske Skole indebar, at Den Musiske Skole flyttede politisk udvalg fra Kultur- og Fritidsudvalget til Skole- og Børneudvalget.

  Qua denne sammenlægning, har 2019 været et år med store omvæltninger for de to tidligere bestyrelser i Ungdomsskolen og på Den Musiske Skole, ledelsen, administrationen samt lærerne. Den nye struktur er så småt begyndt at tage form, selvom det tager tid at samle 70 medarbejdere i en ny samlet institution. For eleverne har der ikke været de store ændringer i hverdagen, men de fælles projekter er blevet større, hvilket har givet eleverne mulighed for at præsentere deres kundskaber, i alle fag, for nye ansigter.

  Samarbejde har igen i 2019 været det store fokusområde. Dette har gjort sig gældende både på medarbejderniveau, elevniveau og med nye eksterne samarbejdspartnere i kommunen.

  Sidste halvår har der været en proces i gang med at udpege en ny bestyrelse for den nye samlede institution. Denne kom på plads ved byrådsmødet i december.

  2019 var også året hvor Ungdomsskolen og Den musiske Skole sammen kunne have endnu større fokus på fordybelse, kreativitet, faglighed og udvikling, ikke blot hos alle vores 1000 elever indskrevet i fritidstilbuddet, men også for alle de Greveborgere, børn, unge, voksne og ældre, der har deltaget i et af vores forløb, eller har været forbi til events og dagskurser.

  Aktiviteter

  Året har budt på rigtig mange aktiviteter, hvoraf en del har været udadvendte for et større publikum og en endnu større del har været interne for elever og forældre. De eksterne er primært koncerter, forestillinger og udstillinger, mens de interne arrangementer har været sæsonafslutninger, eksaminer og prøver.

  • Greve Kommunes nytårskoncert for børn og unge: For andet år i træk varetog musikskolen projektledelsen på nytårskoncerten for børn og unge i Portalen. Denne koncert er et samarbejde mellem Musikskolen, Ungdomsskolen og danseskolen Krop og Hop. Koncerten var som tidligere år udsolgt og igen en kæmpe succes og oplevelse for de børn og unge der optrådte
  • Fastelavnsfest i Ungdomscenteret: Ungdomscenteret lægger hvert år ramme til en dejlig eftermiddag med fastelavnsfejring og tøndeslagning. Ungdomsskolens elever er med venner og forældre altid velkomne
  • Unge Spiller Klassisk: Solist- og kammermusikkonkurrence for unge klassiske musikere. Musikskolen var som tidligere år stærkt repræsenteret til dette års Unge Spiller Klassisk, hvilket resulterede i nogle resultater, vi kan være meget stolte af. Eleverne dækkede alle alderskategorier og fik nogle meget flotte kommentarer med fra de tre professionelle dommere. Dette års dommere var: Pianist Tove Lønskov, Fløjtenist Svend Melbye og Cellist Tobias Lautrup 
  • Deltagelse ved Copenhagen Games: Greve Ungdomsskole stillede med et hold til e-sportsturneringen Copenhagen Games. De unge havde en super god oplevelse
  • Dramaholdets musical i Portalen: Dramaholdets forårsproduktion afsluttedes med et brag af en forestilling på den store scene i Portalen med musicalen “Staying alive on Broadway”
  • Greve Sommerfestival: For tredje gang blev der afholdt Sommerfestival, en festival der har udviklet sig år efter år med nye og flere tiltag. Besøgstallet blev overgået af de foregående år. Musikskolens elever i alle aldre optrådte fra de to scener
  • Spil Dansk: Der blev afholdt Spil Dansk arrangement i Spil Dansk Ugen (uge 44). Arrangementet var et rigtig hyggeligt cafearrangement i Ungdomscenteret og bød på mange forskellige musikgenre
  • Fortællefestival: En uge med aktiviteter for børn og unge i Greve Kommune, hvor de gennem forskellige tilgange selv fortæller eller får fortalt. I 2019 var det et samarbejde mellem Musikskolen, Billedskolen, Ungdomsskolen, Greve Bibliotek, Mosede Fort og Greve Museum. I løbet af ugen blev der afholdt workshops og events, både i skoletiden og fritiden
  • Halloween på Fortet: En stor event som afslutning på årets fortællefestival. Dramaholdet tilførte lidt ekstra (u)hygge til kasematten på Mosede Fort. Det var første gang denne event blev gennemført og der var ca. 600 besøgende i løbet af aftenen. Lorry kiggede også forbi og sendte live derfra
  • Billedskoleudstilling på Greve Bibliotek: Billedskolen afsluttede 2019 med en udstilling på Greve Bibliotek. Eleverne var selv med til opsætning af udstillingen og der afholdtes en meget interessant og spændende fernisering
  • Den Store Familiejulekoncert: En tilbagevendende og dejlig afslutning på kalenderåret, med ca. 150 elever på scenen i løbet af eftermiddagen. Igen i 2019, blev koncerten afholdt på Greve Gymnasium, hvis ramme, er helt perfekt til dette arrangement. Alle eleverne gav den alt hvad de havde og publikum var som altid med til at sætte den gode stemning.

  Af aktiviteter skal følgende også nævnes:

  Eksaminer i Cambridge International, English as a second Language. Greve Ungdomsskole er stolte af at udbyde to Cambridge-fag, hvoraf det ene er English as a second Language. Det andet Cambridgefag startede i september 2019 og er Global Perspectives.

  De to projekt- og koncertuger afslutter hvert halvår. I disse uger har der været en lang række større og mindre koncerter. Disse uger er en særlig anledning, hvor eleverne viser hvad de har lært og hvor elever og lærere får lejlighed til at ønske hinanden god ferie.

  Samarbejder

  Noget af det der gør, at Den Musiske Skole og Ungdomsskolens undervisning, aktiviteter og events kan blive endnu bedre, er de gode samarbejdspartnere. Blandt disse skal nævnes

  • Greve Gymnasium som har øget fokus på musikmiljøet på gymnasiet, og som har åbnet dørene for musikskolens julekoncert. Gymnasiekoret deltager hvert år ved et arrangement i musikskolen. Ungdomsskolen har gratis undervisning i stemmetræning og guitar på Greve Gymnasium fra skoleåret 19/20
  • Institutionen Sanglærkerne, som arbejder med at integrere musikken i børnenes hverdag gennem efteruddannelse af det pædagogiske personale inde for musik
  • Frivilligcenter Greve er medarrangør på Greve Sommerfestival. Ved at bidrage med kompetencer og netværk løfter Frivilligcenteret dette arrangement op på et niveau som Den Musisk Skole/Ungdomsskolen ikke ville kunne alene.
  • Hedelyklasserne der tør at tænke anderledes, når det kommer til børn og unges trivsel samt udvikling, og inddrage en musiker til at lave forløb med eleverne
  • Bugtskolen, der lige som Hedelyklasserne har valgt en holistisk tilgang til deres elever, og arbejder med at alle elever har en stemme. Til dette arbejde har Bugtskolen valgt at inddrage en musiklærer fra musikskolen, der benytter en terapeutisk tilgang i musikken
  • Nældebjerg Plejecenter der laver kor og musik med terapeutisk tilgang for de demente borgere i kommunen
  • Sundhed og Pleje der fortsat er en rigtig god samarbejdspartner omkring Greve Kommunes KOL-kor

  Bestyrelsen

  Da det blev besluttet at lægge Ungdomsskolen og Den Musiske Skole sammen til en institution, blev det også beslutte at to bestyrelser skulle blive til en.

  Processen med udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse har fyldt det meste af 2019. De sidste medlemmer i bestyrelsen blev udpeget på byrådsmødet i december.

  Bestyrelsen i Den Musiske Skole/Ungdomsskolen ser fremover således ud:

  Politisk udpegede medlemmer: Anne Marie Lyduch (V), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Daniel Blixt Hansen (DF), Michala Hedetoft (A).

  Arbejdsmarkedsparter: Karolina Osipowska, direktør i Coro-innovationslaboratorie og Frank Christiansen fra 3F.

  Repræsentant for skolelederkredsen: Rasmus Riel, Leder af Hedelyklasserne.

  Forældrerepræsentanter: Mogens Egeskov-Madsen, Far til Chili der er klaverelev og korelev, Annette Løttrup, mor til Claudia der er guitarelev.

  Elevrepræsentant: Line Holst, bruger i Ungdomscenteret.

  Medarbejderrepræsentant: Katja Toft, medlem af Lokal-MED og Arbejdsmiljørepræsentant i den almene ungdomsskole.

  Årets tal

  • 1000 elever indskrevet i fritidstilbud.
  • 2000 elever har deltaget på dagskurser, rytmikforløb og workshops.
  • 70 koncerter, både store og små.
  • 1 skriftlig eksamen i Cambridge-faget English as a second Language.
  • 1 mundtlig eksamen I Cambridge-faget English as a second Language.
  • 1 Greve Kommunes nytårskoncert for børn og unge med ca. 150 deltagende elever og ca. 650 i publikum.
  • 1 Sommerfestival med musik i sammenlagt 10 timer (5 timer på hver af de to scener) og ca 4000 besøgende.
  • Haloween på Fortet med ca. 600 besøgende gæster.
  • 1 Musical i Portalen, som spillede to aftener
  • 2 nye samarbejder omkring musik med terapeutisk tilgang. Nu i alt 4: Hedelyklasserne, Bugtskolen, Nældebjerg Plejecenter og S-klasserne.
  • 2 Billedskoleudstillinger

  Økonomi

  Der skulle spares et større beløb i 2019 samtidig med, at to institutioner skulle sammenlægges med dertil følgende økonomiske udfordringer. Dette betyder, at 2019 har været et år, hvor vedligehold af udstyr og instrumenter har været på et absolut minimum. Tilsvarende har der været skåret på de “ud af huset”-aktiviteter, der har været udgifter forbundet med. Alle de besparelsestiltag, der blev sat i gang allerede ved starten af 2019, har skabt resultat, og underskuddet som Ungdomsskolen/Den Musiske Skole går ud af 2019 med, er betydeligt mindre end først anslået.

  Fremtiden

  Fremtiden ser ny og spændende ud. 2020 byder på en “lille ny” i institutionen, da vi siger velkommen til Performance Zonen, som bliver Greve Kommunes skole for drama, teater og performance.

  Den Musiske Skole/Ungdomsskolen står også over for en re-branding i form af nyt navn og logo for den samlede (paraply)-institution. Navn, logo og ny struktur forventes klar til sæsonstart 20/21.

  Vi glæder os over fremadrettet at kunne være med til at gøre en endnu større forskel for Greve Kommunes borgere gennem de værdier vi lægger vægt på og arbejder med i vores undervisning: Kreativitet, Fordybelse, Faglighed, Udvikling

  Strategi

  Vedtægter

  Sidst opdateret: 13. april 2023