Gå til hovedindhold

Betingelser

Greve Kultur-Base følger en sæson, som er baseret på et skoleår.

Sæson

Greve Kultur-Base følger en sæson, som er baseret på et skoleår.

 

Afdelingerne har forskellige sæsonlænger:

Billedskolen, 32 uger og 2 projektuger

Musikskolen, 38 uger og 2 projektuger

Performanceskolen, 32 uger og 2 projektuger

Ungdomsskolen kører fra start september til påskeferien. 

Der oprettes hold løbende, også udenfor normal sæson, efter behov. 

 

Tilmelding er som udgangspunkt for hele sæsonen, medmindre andet er angivet på holdet. 

 

Betaling (Musikskolen, Billedskolen, Performanceskolen) 

Betalinger opkræves via Greve Kommunes opkrævning og bliver sendt elektronisk. 

Der er flerfags- og søskenderabat på 10% i musikskolen og flerfagsrabat på 80% på sammenspilstilbud der tilvælges udover soloundervisning. 

Betaling for knallerthold i Ungdomsskolen

Betalinger opkræves via MobilePay.

Se priser på hjemmesiden. 

 

Udmeldelse

Udmeldelser skal være skriftlige til kontoret på grevekulturbase@greve.dk 

Udmeldelser skal være kontoret i hænde inden d.10. ellers opkræves for endnu en måned.
 

Afbud/aflysning
Er du forhindret i at komme til undervisning, skal du hurtigst muligt melde afbud til læreren. Hvis dette ikke er muligt, skal du kontakte kontoret på grevekulturbase@greve.dk 

Mistet undervisning som følge af elevfravær erstattes ikke.
I tilfælde af, at Greve Kultur-Base må aflyse undervisningen, vil tilbagebetaling finde sted, når mistet undervisningstid overstiger 3 gange.

Det er dog muligt for lærerne at omlægge eller efterlæse.

Greve Kultur-Base fortager aflysninger via SMS til alle de mobilnumre, som er opgivet ved tilmeldingen. Al øvrig kommunikation foregår via mail.

 

Greve Kultur-Base forbeholder sig retten til at omlægge planlagt undervisning til fx sammenspil, arrangementer, ekskursioner, onlineundervisning eller lign.

 

 

 

Instrumenter og instrumentleje - Musikskole

Det er muligt at leje et instrument af Musikskolen med enkelte undtagelser.
Hvis alt er udlejet, kan Musikskolen hjælpe med at formidle kontakt til anden udlejer.

Opkrævningen for instrumentleje forfalder sammen med opkrævningen for undervisning.

Se priser på hjemmesiden.

 

Lejer du et instrument af Musikskolen skal du være opmærksom på følgende: 

  • at erstatte skader på instrumentet der ikke skyldes almindelig slitage. Evt. reparation skal foranstaltes af lejer efter nærmere aftale med underviser.
  • at instrumentet skal erstattes af et tilsvarende, hvis det skulle bortkomme.
  • at instrumentet skal vedligeholdes og rengøres af lejer. Instrumentet afleveres i rengjort stand. Aftales med underviser.
  • at blade, strenge, olier og lignende skal købes af lejer selv.
  • vi gør opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber kun dækker leje af instrumenter de første 4 uger. 

Noder – Musikskolen Forekommer det andre steder?

Noder til instrumentalundervisning betales almindeligvis af eleven. Greve Kultur-Base har indgået aftale med Copy-dan om anvendelse af kopieret materiale i undervisningen. Copy-dan afgiften på kr. 20,00 opkræves sammen med 1. rate.

 

Betingelser for knallerthold – Ungdomsskolen

Se betingelser på hjemmesiden under knallerthold.

Sidst opdateret: 25. august 2023

Kontakt

Greve Kultur-Base

Gersager Allé 1, 2670 Greve

 

Telefon: 43 97 39 12

Email: grevekulturbase@greve.dk