Gå til hovedindhold

Dagtilbud og 1-5år

Dagtilbud og 1-5år

Indhold

  Tilbud til daginstitutioner

  En af Musikskolens visioner, er at give alle børn i Greve Kommune mulighed for at indgå i musikalske fællesskaber. 

  Musikkonsulenten står til rådighed for Greve Kommunes dagtilbud og kan tilrettelægge forløb så de bliver skræddersyet til de enkelte institutioners behov. 

  Det primære fokus i forløbene, er at inspirere personalet til hvordan de selv kan arbejde videre med musikken i hverdagen. 

  Forløbene, kan foregå i dagtimerne på stuerne, eller som oplæg på personalemøder. 

  Der kan for eksempel laves forløb med fokus på: 

  - Musik som redskab til at opfylde de 6 læreplanstemaer

  - Børns sangstemmer

  - Musik som afslapning 

  - Videreudvikling af personalets generelle kompetencer

  - Musik som sprogunderstøttende aktivitet

  - Musik som socialt understøttende aktivitet

  Skriv til koordinator, Stine Kobbersmed, stkob@greve.dk for at høre mere om mulighederne. 

  Musikkonsulent i Krogårdens Musikvuggestue

  "I Krogårdens Musikvuggestue påbegyndte vi i efteråret 2017 en udviklingsproces, der over en periode på tre år vil gøre os til en af landets første certificerede sang- og musikvuggestuer. Både før og under forløbet har vi som institution haft megen glæde af Den Musiske Skole i Greve, hvor skolens ledelsen har været en uundværlig støtte og samarbejdspartner. Siden projektopstart har vi haft skolens musikkonsulent Robert Bang som fast gæst i Huset. Robert har bidraget med flere oplæg omkring musik, hjernens udvikling hos børn og ikke mindst den sammenhæng der er mellem disse. Robert har været en inspirerende formidler, og hans ekspertise har givet personalet en anden faglig bevidsthed omkring musikprojektet. Desuden har Robert ugentlig givet personalet undervisning i guitarspil. Undervisningen har givet personalet konkrete musiske kompetencer, og Robert har suppleret sin undervisning med fagrelevante inputs, der har kunnet udfordre alle og lært den enkelte, hvorledes de benytter sig af deres nyvundne værktøjer.

  Jeg vil på det varmeste anbefale daginstitutionerne og skoler i kommunen at benytte sig af Robert og de øvrigt tilbud, som Den Musiske Skole i Greve tilbyder".

  Anders Jerger – Leder, Krogårdens musikvuggestue.

  Tilbud til børn

  Fantasi, sprog, kreativitet og social adfærd styrkes gennem musikalsk leg. Vi sætter fokus på sprog og motorik. Barnet er en båndoptager!

  I Musik og bevægelse bruger vi "papegøjeeffekten" til at få gang i sproget, rytmerne og sangene. Børn og forældre får et stort repertoire til brug i undervisningen og derhjemme. Samtidig begynder vi at bruge rytmeinstrumenter.

  Til musik og bevægelse træner vi bevægelsesmønstre, motorik, sproglig bevidsthed, pulsfornemmelse og periodefornemmelse. Der vil blive arbejdet med sange, rim og remser, som vil blive understøttet af enkle rytmeinstrumenter, faldskærm, tørklæder mm.

  Undervisningen følger faste rammer, som former lektionen med ritualer, der markerer start og slut. Der vil også være rammer i hver enkelte sang/aktivitet, der eksempelvis markerer rytme eller temposkift, og dermed skift i en aktivitet/bevægelse.

  Der lægges vægt på genkendelighed for forudsigelighed i undervisningen, men der er også plads til spontane indfald, så børnene bliver aktive medskabere.

  Vi bestræber os på, at sammensætte holdende således, at man er sammen med jævnaldrende. Det kan dog vurderes af læreren at barnet vil få mere ud af at følge et af de andre hold.

  1-2 år: Mandag: 16.30-17.15
  3-4 år: Torsdag: 16.00-16.45
  5-6 år: Torsdag: 16.45-17.30

  Sidst opdateret: 25. maj 2022

  Kontakt

  Greve Kultur-Base

  Gersager Allé 1, 2670 Greve

   

  Telefon: 43 97 39 12

  Email: grevekulturbase@greve.dk