Gå til hovedindhold

Praktiske oplysninger

I menuen nedenfor kan du læse mere om alle de praktiske informationer ang. musikskolen.

Praktiske informationer

Man tilmelder sig for hele undervisningsåret medmindre andet er anvist.

Der er ikke prøvetid i musikskolen.

Tilmeld dig her

Se alle vores priser i listen herunder

Priser

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kontoret på grevekulturbase@greve.dk

Udmeldelser på anden vis godtages ikke.

Ved udmeldelse hæfter man for indeværende rate, såfremt udmeldelsen er kontoret i hænde senest d. 10 måneden før næste rates forfaldsdato, ellers hæfter man for indeværende rate + næste rate.

 

 

Er du forhindret i at komme til undervisning, bedes du melde afbud direkte til læreren. Hvis dette ikke er muligt, bedes du melde afbud til kontoret.

Mistet undervisning som følge af elevfravær erstattes ikke.

I tilfælde af, at musikskolen må aflyse undervisningen, vil tilbagebetaling finde sted, når mistet undervisning overstiger 3 gange.

Musikskolen foretager aflysninger via SMS og mail som er opgivet ved tilmelding.

Musikskolen forbeholder sig retten til at omlægge planlagt undervisning til fx sammenspil, ekskursioner eller lign.

Det er muligt at leje et instrument af musikskolen med enkelte undtagelser. Hvis alt er udlejet, kan musikskolen hjælpe med at formidle kontakt til anden udlejer.

Opkrævningen for instrumentleje forfalder sammen med opkrævningen for undervisningen. Musikskolen vil altid være behjælpelig med et instrumentindkøb.

Lejer du et instrument af musikskolen, skal du være opmærksom på følgende:

-at erstatte skader på instrumentet der ikke skyldes almindelig slitage. Evt. reparation skal foranstaltes af lejer efter nærmere aftale med underviser.

-at instrumentet skal erstattes af et tilsvarende, hvis det skulle bortkomme.

-at instruementet skal vedligeholdes og rengøres af lejer. Instrumentet afleveres i rengjort stand til underviser.

-blade, strenge, olier og lign. skal købes af lejer selv.

Vi gør opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber kun dækker leje af instrumenter de første 4 uger.

Opkrævningen er fordelt på 10 rater der forfalder primo i følgende måneder: september, oktober, november, december, januar, februar, marts, april, maj og juni.

Ved for sen indbetaling opkræver Greve Kommune et gebyr på 250,-

Fuld pris for ældste barn g 10% reduktion for yngre søskende, som bliver fratrukket raterne.

Skemalægningen sker midt i august.
Vi har ingen mulighed for at skemalægge før, da vi først får tildelt lokalerne fra folkeskolerne i august.

Undervisningen foregår hovedsagelig på Musikskolens hovedmatrikkel, Dønnergårds allé 24, men også på kommunens skoler. Se mere under det enkelte tilbud.

Sidst opdateret: 30. maj 2024

Kontakt

Greve Kultur-Base

Gersager Allé 1, 2670 Greve

 

E-mail: grevekulturbase@greve.dk