Gå til hovedindhold

Bestyrelsen

Vi vil være Greve Kommunes kulturelle flagskib og samlingssted for alle! Vi arbejder ud fra værdierne: Faglighed, kreativitet, fordybelse og udvikling.

Indhold

  Bestyrelsesreferater og årsberetninger

  Bestyrelsesmøde 13. januar 2022

  Til stede: Annette, Therese, Anne Marie, Maria, Eva, Mogens,  Karolina, Amy, Bertram og Katja

  Ikke til stede: Caroline

  Punkt

  Hvem/hvad

  Referat

  Tusind tak for samarbejdet til de afgående medlemmer 

  Alle

  Michala og Mehmet kom forbi og sagde tak for samarbejdet. 

  Bestyrelsen siger ligeledes tak for samarbejdet til alle fire afgående medlemmer:

  Michala, Dorthe, Mehmet og Frank. 

  Velkommen til de nye medlemmer, og bordet rundt

  Alle

  Alle medlemmer præsenterede sig selv.

  Formanden orienterer

   

  Stort TAK til alle medarbejdere i Greve Kultur-Base for at holde fanen højt under endnu en coronanedlukning og for en flot opstart lige inden sommerferien. Det er glædeligt at høre, at sommercamps gik så forrygende, og at der er kommet så mange positive tilkendegivelser fra både elever og forældre. Det er super godt gået at holde kedlen i kog samtidig med, at der har været mange udfordringer på godt og ondt. Der er sket mange nye tiltag, herunder ansættelse af ny leder for ungdomsskolen og kommunikationskonsulent mv.   

  Også stor tak for invitationer til de større aktiviteter og events i Greve Kultur-Base, herunder sommerfestivalen, der blev afholdt som havefest ved musikskolen, halloween på Mosede Fort og det nye tiltag Greve julemarked i Greve Borgerhus. I Greve Kultur-Base står tiden altså ikke stille, selvom der er pandemi i verden. 

  Grevesangen skal også nævnes som en vigtig ting i tilbageblikket på 2021.   

  Greve Kultur-Base var ikke nævnt i budgetforliget i september, og vi har heller ikke hørt noget. Intet nyt er godt nyt. 

  I bestyrelsen har vi fået nye opdaterede vedtægter.

  Vi har været i Sydkysten med artiklen: “Greve Kultur-Base holder liv i kulturen”

  Vi har udarbejdet en emnebank. 

  Det lyder ikke af meget, men lidt har vi da udrettet i 2021’s virtuelle verden.

  Der skal i dag ske en konstituering af den nye bestyrelse, og i den forbindelse vil jeg gerne lige kridte banen op….

  • Vi ønsker bestyrelsens prioritering af møderne samt aktiv deltagelse på møderne. Vi mødes fem gange om året, så det burde være muligt.  
  • Vi ønsker en aktiv bestyrelse, der viser engagement – hold jer aktive på SoMe og del gerne budskaber og sociale events fra Greve Kultur-Base. 
  • Vi ønsker en synlig bestyrelse. Det er en opfordring til, at I skal deltage i nogle af de arrangementer, som Greve Kultur-Base sætter i søen, herunder nytårskoncerten, Greve musikfestival, halloween på Mosede Fort osv. 

  Greve Kultur-Base er en offentlig institution og består fire afdelinger: Musikskolen, Performanceskolen, Billedskolen og Ungdomsskolen. 

  Vores vision lyder: Vi vil gerne være Greve Kommunes kulturelle flagskib og et samlingssted for alle!

  Vi opererer i det, vi kalder ”fra vugge til krukke”.

  Mange bestyrelser er meget styret og dermed begrænset af vedtægter og forretningsorden, men her i Greve Kultur-Bases bestyrelse er der knap så meget rapportering og kontrol, og vi har derfor langt større spillerum til at bidrage med strategiske beslutninger og kreative idéer. 

  Min første opgave som formand vil derfor være at byde ind med, hvordan vi fremover kan arbejde i bestyrelsen.

  Jeg vil lægge op til, at vi fremover dropper afrapportering. I stedet er det op til den enkelte at orientere sig i bilag, der sendes med ud. Spørgsmål til bilag/rapportering kan stilles på møderne. Fremover vil vi ikke bruge unødig tid på at gennemgå rapportering. 

  I stedet skal vi lege og lære. Vores møder vil fremover bestå mere af workshops og indlæg udefra for at samle inspiration til at arbejde og opfylde vision og strategi. Vi vil evt. også bevæge os lidt rundt i kommunen for at samle inspiration.

  Vi vil fra gang til gang nedsætte små udvalg, der kan arbejde videre med idéer og fokusområder. 

  Jeg vil sørge for en værktøjskasse til brug for vores workshops, og at emnebanken løbende opdateres.

  Der ønskes en dynamisk bestyrelse, dvs. en bestyrelse, der er klar til løbende forandring og udvikling, som gavner institutionen på bedst mulig vis. Jeg tror på, at vi derved kan skabe det bedste samarbejde, engagement og en fælles entusiasme, som vil præge Greve Kultur-Base på lang sigt. 

  VORES vision: Vi vil gerne være Greve Kommunes kulturelle flagskib og et samlingssted for alle

  VORES mål: Vi SKAL være Greve Kommunes flagskib og et samlingssted for alle

  Nyt fra ledelsen og økonomi

   
  • Tiden er præget af årsafslutning 2021, Corona og renovering på Musikskolen.  
  • Tre nye medarbejdere startede d. 1. januar: En afdelingsleder i Ungdomsskolen (Jannie), en kommunikationsmedarbejder og en administrativ medarbejder.  
  • December startede med første udgave af Greve Julemarked i samarbejde med FrivilligCenter Greve.  
  • Julekoncerten blev endnu en digital-koncert. En del af de resterende koncerter i december blev desværre aflyst.  
  • Vi fik afsluttet året i Greve Kultur-Base med en Stand-up Comedy aften for de faste onsdagsbrugere.  
  • Nytårskoncerten for børn og unge bliver udsat til et senere tidspunkt i foråret.  
  • Greve Kultur-Base sender Byrådet en nytårshilsen til det nye Byråds første møde d. 31. januar. Ligeledes indledes dette møde med fællessang ved Musikskolen, som det har været tilfældet før Corona.  
  • Der vil snarest komme en årsberetning til gennemlæsning, inden den uddeles til Byrådet ifm. nytårshilsen og offentliggørelse på hjemmesiden.  
  • Den nye direktør vil gerne på besøg. Vi skal derfor have bestyrelsesmødedatoer på plads for det kommende 1 ½ år. Ledelsen vil melde dette tilbage og afvente en udmelding om, hvornår direktøren ønsker dette. 

  Økonomi:

  Udgangen af 2021 viser et lille overskud på ca. 225.000kr, hvilket der var budgetteret med som overførsel. Overførslen vil i første omgang blive reserveret til endelig indretning af de nyrenoverede lokaler på musikskolen. Midler, der ikke bruges til dette, vil blive brugt på at gøre cafeområdet i Greve Kultur-Base endnu mere indbydende for brugere og elever.

  Mette redigerer årshjulet for bestyrelsen og større arrangementer. 

  Mette sender arrangementskalenderen til bestyrelsen løbende, når den opdateres. 

  Kompetencehjulet

  Intro ved formand og ledelse

  Alle deltager

  Mindre workshop med bordet rundt på kompetencer/perspektiver. Alle nævnte en ting om dem selv på skift, som blev sat ind i et kompetencehjul for at finde frem til de unikke perspektiver, hvert bestyrelsesmedlem besidder. 

  Punktet udsættes til en af de kommende møder, da bestyrelsen kun nåede en introduktion. 

  Datoer for kommende møder

  Alle

  Mette opretter en doodle på møder det kommende år.  

  Konstituering 

  Alle, afstemning

  Annette Løttrup blev valgt som formand

  Terese Ørskov Kunoy blev valgt som næstformand

  Emner til kommende møder

   

  Sankt Hans, Kompetence/perspektiv workshop

  Tak for et udfordrende og spændende år

  I Greve Kultur-Base har vi oplevet 2021 som et år fuld af udfordringer i en verden, der næsten igen gik i sort og blev vendt på hovedet på grund af pandemien og den stigende smittefare med Corona.

  Men trods ærgerlige aflysninger af vores årlige sommerfestival og arrangementet Unge Spiller Klassisk er vi lykkedes alligevel med et væld af tilbud og aktiviteter både i Ungdomsskolen, Billedskolen, Performanceskolen og Musikskolen.

  Greve Kultur-Base har i 2021 været synlig og til stede med sang, musik, opvisning, leg, kreative aktiviteter og sprogundervisning m.m. i mange forskellige sammenhænge og i et vidt forgrenet samarbejde med forskellige aktører i Greve Kommune. Vores lærere har været gode til at løse opgaver på nye måder i en onlinetid, hvor vi skal holde afstand til hinanden fysisk.

  Alt det er vi meget stolte af og taknemmelige over. For vi vil så gerne gøre en forskel for alle – og specielt for børn og unge i kommunen og for deres familier. Vi var ikke lykkedes med den opgave i 2021, hvis ikke det var for alle jer, der bruger os, der vil os og bakker op om os i hverdagen. Også når der skal prioriteres midler til at understøtte, at Greve er et attraktivt sted at vokse op og leve, fordi her er en masse spændende og udviklende fritidsaktiviteter og faglige læringsfællesskaber.

  I en svær og for mange usikker og måske ligefrem ensom tid har vores elever med forskellige interesser og talenter udviklet sig fagligt og socialt i vores faglige og kreative læringsfællesskaber i et dynamisk og fordybende tæt samspil med vores mange engagerede og kompetente medarbejdere. 

  Vi har brug for faglige kys, kram og kultur. Vi savner nok alle sammen at være mere sammen i 2022 i trygge rammer som her i Greve Kultur-Base. Vi længes efter at stå tæt sammen og få nye ideer sammen og eksperimentere sammen og lære sammen ved at berige hinanden i fællesskaber, hvor faglige interesser mødes. Derfor har vi fortsat en stor og vigtig opgave foran os i 2022 i Greve Kultur-Base.

  Vi glæder os over at have taget hul på et nyt og spændende arbejdsår, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at Corona ikke spænder ben for vores ideer til at få vores elever til at blomstre fagligt og socialt. Og vi må alle være gode til at holde ud, holde af og passe godt på hinanden.

  Mette Fiirgaard Schneefeldt, leder af Greve Kultur-Base

  Mette Fiirgaard Schneefeldt, leder af Greve Kultur-Base

  Mange af vores arrangementer blev gennemført i 2021 og nye kom til

  Januar

  Første halvdel af 2021 var domineret af Coronarestriktioner og aflysninger af blandt andet nytårsshowet i januar 2021. Men ud af krisen kom også nye ideer og tiltag i årets løb.

  Februar

  Vi måtte ikke mødes og afholde arrangementer i februar 2021, men det stoppede os ikke fra at lave et par online arrangementer. Hele februar stod endnu engang på Greve Gaming i samarbejde med Greve Bibliotek. Ca. 100 familier deltog online. Vi afviklede blandt andet en stor Kahootkonkurrence live med flot tilslutning og attraktive præmier sponsoreret af det lokale erhvervsliv.

  Marts

  I marts skulle vi traditionen tro have afholdt Unge Spiller Klassisk. Da det ikke var muligt at afholde arrangementet fysisk, blev den nye onlinekonkurrence Unge spiller Online skabt.

  Tilslutningen fra musikskolens unge elever var flot, og alle deltagere fik fine diplomer, medaljer og dommerudtalelser for deres præstationer. Konkurrencen kan ses på Greve Kultur-Bases YouTube-kanal.

  April

  I april så Billedskolens Gækkebrevsprojekt dagens lys for første gang. Vi allierede os med Greve Museum, der lavede videoer om påskens og påskeæggets historie m.m. Vi lavede også instruktionsvideoer til, hvordan man kan lave gækkebreve.

  Derefter inviterede vi alle skolernes elever fra 0. til 3. klasse til at deltage i en gækkebrevskonkurrence og sende billeder af deres gækkebreve. Vi udtrak en vinder fra hvert klassetrin, som vandt en klassefest, der blev afholdt i Greve Kultur-Bases lokaler.

  Både tilslutningen til arrangementet, konkurrencen og klassefesterne var en kæmpe succes. Videoerne fra projektet kan ses på YouTube.

  Maj

  I maj, hvor foråret sprang ud, kunne vi genåbne med ny optimisme og afvikle vores aktiviteter fysisk.

  Juni og juli

  I begyndelsen af juni kunne vi gennemføre Musikskoledage i Tivoli med vores elever fra ungdomsskolens musicalhold. Vi blev til gengæld desværre nødt til at aflyse sommerfestivalen i Greve Borgerhus på grund af restriktioner.

  Men da vi gerne ville give vores elever en god afslutning lige inden sommerferien, arrangerede vi en havefest på Musikskolen med picnictæpper, mad fra den lokale slagter, isbil og god musik. Vejret var godt, alle var glade, og stemningen var i top.

  Vi gennemførte vores sommercamps i Greve Kultur-Base i den første uge af sommerferien. Alle hverdage havde vi aktiviteter med alt fra sy, design og upcycling til kor, teater, madlavning og E-sport og afsluttede fredag med en flot opvisning fra teater og korcamps.

  August

  På grund af Corona fik vi tilført ekstra midler til udendørsaktiviteter til unge i Greve.

  Efter sommerferien i august gennemførte vi således skolegårdskoncerter i spisefrikvarteret for indskolingsbørn på otte skoler i Greve og tre dages udendørs aktivsjov ved Greve Kultur-Bases gårdsplads, hvor en masse glade børn og unge muntrede sig med klatrevæg, surf-simulator og gladiatorkamp. Begge projekter var en succes.

  Stafet for Livet blev desværre aflyst men blev i stedet til en lysceremoni. Musikskolens elever og KOL koret stod for smukke toner og god underholdning på scenen.

  September

  I september åbnede vi dørene for en helt ny onsdagscafe, primært for vores brugere på 16 år og derover. På onsdagscafeen laver vi mad, hygger med kreative aktiviteter som for eksempel smykkefremstilling og neglekunst.

  Vi har haft fokus på at genanvende overskudstekstiler og gennemført et projekt, hvor unge har lavet genbrugs-keyhangers og muleposer af viskestykker fra De Forenede Dampvaskerier til en konference hos CORO Co-lab Roskilde.

  Formålet var at få en dialog med unge om bæredygtighed og skærpe deres forståelse for og viden om recirkulation af materialer. Derudover har vi afholdt cafékoncerter med elever fra Musikskolen.

  Oktober

  Traditionen tro fik vi i år afholdt fortællefestival i samarbejde med Greve Bibliotek og Greve Museum. Vi havde et kreativt projekt med magiske tryllestave, trylleworkshops og krimimusik. Aktiviteterne blev booket af skolerne, og vores dygtige lærere var ude og sprede efterårsstemning på de tilmeldte skoler.

  Gys i svømmehallen var et nyt arrangement i fortællefestivalen, hvor borgerne kunne spise popcorn, mens de så film i en badering i svømmehallen.

  Deltagerne blev lidt kolde under filmforevisningen men havde en god oplevelse, og vi fik meget positiv feedback på arrangementet og stor opmærksomhed på Greve Kommunes Facebookside.

   

  Halloween på Mosede Fort var igen i år en festlig afslutning på fortællefestivallen, og den kunne i år afholdes som vanligt og var meget velbesøgt.

  Både deltagere, medarbejdere og besøgende havde en (u)hyggelig aften. Arrangementet tiltrak ca. 1500 mennesker, og det gav arrangørerne blod på tanden til at videreudvikle arrangementet til næste år.

  November

  I november kunne vi for første gang slå dørene op for Bandfestival i samarbejde med Musikklubben for at understøtte det rytmiske musikmiljø i Greve. Vi havde vores egne bands, der på tværs af alle aldre mødtes på scenen i Greve Kultur-Base og sang, spillede bas, guitar og tromme. Musikklubbens bands deltog også i Bandfestivallen. Arrangementet gentages igen i marts i 2022.

  Traditionen tro kunne vi igen i november 2021 afholde juletræstænding og et nisse- og musikoptog med Greve Pigegarde i spidsen, der dog ikke kunne gennemføres gennem Greve Midtby Center på grund af restriktioner.

  Vi havde også en tegnekonkurrence for børn, hvor vinderen fik en tur op i kranen med borgmesteren for at tænde julelysene på det store juletræ på Rådhuspladsen.

  Arrangementet blev til i samarbejde med Borgmesterkontoret, rådhusbetjentene, Greve Pigegarde, Mindeperlernes Nisser, Greve Midtby Center, Greve Ungdomsbrandvæsen og Beredskab 4K.

  December

  I samarbejde med Frivilligcentret kunne vi i år for første gang åbne dørene for Greves store flotte julemarked med alt fra ponyridning, nisseunderholdning til julesang. En masse foreninger havde boder og solgte diverse juleinspirerede ting og sager. Arrangementet blev taget godt imod af borgerne og var velbesøgt.

  Vi fik også gennemført mange fysiske julekoncerter på museer, kirker og Greve Kultur-Base. Årets store julekoncert blev afholdt uden publikum i plenumsalen på Greve Gymnasium, hvor deltagerne fik pizza og æbleskiver.

  Koncerten blev optaget og vist på YouTube den 17. december 2021 kl. 17.00, så forældre og familie kunne være en del af det. Dramaholdet fra Performanceholdet var konferenciernisser til den digitale julekoncert. Året sluttede af med comedyshow med Mark le Fevre.

  Bestyrelsen siger tak for et usædvanligt 2021 med en tro på et godt 2022

  Hvor har det været fantastisk at opleve, at Greve Kultur-Base holder liv i kulturen og har holdt fanen højt i 2021, hvor endnu en nedlukning gjorde det vanskeligere at opretholde en normal drift og gennemføre de planlagte undervisningsforløb, arrangementer, aktiviteter og events.

  Tusinde tak til alle der har bidraget med at sikre, at vi i en svær, usikker og vanskelig tid alligevel er lykkedes med at leve op til det, vi i Greve Kultur-Base er sat i verden for – nemlig at have fokus på den enkelte elevs potentialer og faglige udvikling ud fra værdierne: Kreativitet, fordybelse, faglighed og udvikling.

  Som både Greveborger og Greve Kultur-Bases bestyrelsesformand er jeg stolt over at opleve, at i Greve Kultur-Base står tiden ikke stille, selvom der er pandemi i verden.

  Her tænker vi nye tanker og sætter nye skibe i søen. I 2022 har nye events og tilbud også online set dagens lys til eleverne og brugerne af Greve Kulturbases fire afdelinger: Billedskolen, Musikskolen, Performanceskolen og Ungdomsskolen.

  Således blev eksempelvis den årlige sommerfestival desværre aflyst på grund af forsamlingsforbud. Men til gengæld er det lykkedes at gennemføre en havefest ved musikskolen.

  I bestyrelsen glæder vi os til at samarbejde og understøtte, at Greve Kultur-Base også i 2022 sprudler af nye ideer, kreativitet, faglig fordybelse og udvikling og hermed sigter efter at leve op til visionen om at være Greve Kommunes kulturelle flagskib og samlingssted for alle.      

   

  Annette Løttrup, formand for bestyrelsen, Greve Kultur-Base

  Sidst opdateret: 3. maj 2022